ReadyPlanet.com
dot dot


เกี่ยวกับ อสร.

น้ำส้มสายชู อสร. เป็นที่นิยมมากในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 40  ปี ด้วยเทคนิค ด้านการผลิตที่สะอาดและได้คุณภาพ จึงทำให้น้ำส้มสายชู อสร.ได้รับความนิยมและความเชื่อถือในคุณภาพสินค้า จากผู้บริโภคจำนวนมากทั่วประเทศในเรื่องคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการผลิตน้ำส้มสายชู อสร. จึงทำให้ได้น้ำส้มสายชูที่มีรสชาติกลมกล่อม ถูกปาก จนทำให้ อสร. เป็นยี่ห้อที่ได้รับ การไว้วางใจจากผู้บริโภคจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 40 ปี ตามสโลแกนที่ว่า 

“ อสร. คุณภาพที่เชื่อมั่นมากว่า 40 ปี “

 น้ำสมสายชูกลั่น 5% อสร.
Address : 57/3 ซ.เอกชัย 80/2 ถ.เอกชัย เขต บางบอน แขวง บางบอน กทม. 10150
Tel : 02-894-3701-3 Fax : 02-894-3704 Email : info@aorsorror.com